Fotosafari


Guidade vandringar med egen kamera

I grupper om max 5 personer tar fotografen Gunnar Lundquist med dig ut i naturen kring Huskvarna, Gränna eller Tranås. Allt efter gruppens önskemål.

Förfrågning och bokning via email eller telefon.

Tel 0705-926080, email info@glnaturfoto.se


Pris: Heldag 1-5 personer 1 000 kr. Lunch medtages eller till självkostnadspris på närbelägen restaurang.